ready-all-light Ready? All Light!

“Norangya’ya hiç kalkmayacak bir karanlık çöktü. “İnsanların cennet dediği yer, cehenneme döndü.”


Tarihi 13 yaşın altındaki çocuklar için değil. © Norangya’ya hükmedebilecek birinde

#tarihi #fantezi #kurgu #dram #hikaye #romantizm
2
1.2k GÖRÜNTÜLEME
Devam etmekte - Yeni bölüm Her 30 günde bir
okuma zamanı
AA Paylaş

İnsanların Masallarını Anlattığı Yer


Norangya...


Ortasından akıp topraklarına hayat veren Yawon Nehri ile,

Güneyindeki ormanlara sis gibi çökmüş gizemleri ile,

Göklere uzanan zirveleriyle ve alçak ovaları ile,

Benim tasvirimle insanların masallarını anlattığı yerdir Norangya.


Norangya...


Cennet gibi yerdir aslında, bir insanın yaşayabileceği en güzel yer. Lakin tarihinde pek çok kez kargaşa görülür. Her döneminde kendi çıkarlarını düşünen benciller, topluma faydası olmayan tembeller, daha çok kazanmak için elinden geleni ardına koymayan açgözlüler vardı. Halkında ahlak yaygın olsa her şeyin kusursuz gideceği yerlerin insanlarına ben "cennet gibi memleketin rezil insanları" diyorum.


Aslında her şeyden önce Norangya ve insanların oluşmasına dair bir masalı anlatsam iyi olur. Masal dedim ama, buradaki çoğu masal uydurma değil, gerçektir.


İnsanlardan önce melekler ve iblisler vardı. Neresi olduğunu bilmediğimiz diyarlarda yaşarlardı ve birbirlerine düşmanlardı.


İnsanların hikayesi de buradan başlar:


"O bir melek kızıydı, damarlarında meleklerin savaşçı ailelerinin soylu altın kanı akıyordu. Evinde mutlu bir hayat yaşamasına rağmen o sık sık uzaklara bakardı. Ela gözleri uzakları izlerken hafif bir rüzgâr eser, kaküllerini kaldırırdı. Saçları kenara çekildiğinde alnı, küçük badem gözleri ve alt alta sıralanan küçük burnu, yuvarlak dudakları ile yuvarlak çenesi görünür hâle gelirdi. O melek kızının adı Yunjeong idi.


Ama o hâlâ uzaklara bakmaya devam ederdi. Kimse de neden gözlerinin uzaklarda olduğunu, kimi aradığını bilmezdi; sorsa da cevabını alamazdı. Çünkü o bir siyah kanlıya -yani bir iblise- aşık olmuştu ve eğer birisinin bundan haberi olursa başı belaya girebilirdi.


Meleği onu ararken iblis oğlu Gohyuk da gözleriyle aşkını arardı. Ona da sorarlardı; kimi ararsın, neye bakarsın diye. Ama o da cevap veremezdi. Ateş kırmızısı gözleri, onun aşık olduğuna dair ipucu verirken o olabildiğince imkânsız aşkını sadece kalbinde saklı tutmalıydı.


Yunjeong ve Gohyuk arada bir gizlice sınırda görüşürlerdi.


Bir gün Yunjeong beklenmedik bir şekilde hamile kaldığını öğrendi. Melekler ona babasını sorduğunda o da maalesef gizli aşkını itiraf etmek zorunda kaldı.


Artık o bir melek kızı değildi, melekler onu kovmuşlardı. Ama iblisler Yunjeong'ı aralarına kabul ettiler. Bundan sonra Yunjeong bir iblis olmuştu.


Dokuz ay sonra Yunjeong ve Gohyuk'ın biri kız diğeri erkek ikiz çocukları oldu. Erkeğe Daron, kıza Daeul ismi verildi. Bu çocuklar ilk oluştuğunda Yunjeong bir melek olduğu için çocukları da melezdi, yani meleklerin ve iblislerin diyarlarında yaşayamazlardı. Bu sebeple bu ikiz kardeşler için Dünya yaratıldı ve çocuklar Norangya adlı bir bölgeye bırakıldı. Melez kardeşler orada büyüdüler ve soylarını devam ettirdiler.


Onlar Dünya'da yaşamlarına devam ederken; Yunjeong, Gohyuk ve onların melez olmayan çocukları Dünya'daki melezler için endişeleniyorlardı. Ve bir karar verdiler: Onlar da Dünya'da yaşayacaklardı. Böylece kardeşleri olan melezleri koruyabileceklerdi."


Not: Bu masalda "melezler" insandır.


Bu masalın gerçekliğine dair tek kanıt Norangya'nın Güney Ormanları'nda yaşayan iblislerdir.


Hazır konusu gelmişken iblislerden bahsedelim.


Norangya'nın Güney Ormanları'nda insanların her yerde olmalarına rağmen onlardan uzak bir medeniyet kurmuş iblisler...


İnsanlar için dünyaya gelen fakat zaman geçtikçe kendini insanlardan soyutlayan iblisler...


Onlar somutlaşmış ruhani varlıklardır. Yani onları beş duyunuzla algılayabilirsiniz ama onların ruhlar gibi kâbiliyetleri vardır.


Aslında dışarıdan siyah örtülere bürünmüş insanlara benzerler. Onun dışında insanlarla benzerlikleri yoktur.


Ayrıca telekinezi ve telepati özellikleri de vardır.


Kendi tapınaklarında zamanla çoğalan insanların nasıl dünyadaki diğer varlıklardan üstün hale geldiğini, insanların caniliğini ve onları kendilerinden uzak tutmaları gerektiğini anlatır iblisler.


Umarım iblislerin kim olduklarını anlamışsınızdır. Ama asıl hikayemiz insanları anlatır.


Ve sıra Norangya'nın tarihini anlatmakta.


Norangya'da çok uzun zaman önce güçlü bir krallık vardı. Bu krallığın adı kurulduğu bölge ile aynıydı: Norangya.


Norangya Krallığı'nın en güçlü ve yaşam kalitesinin en iyi olduğu dönemine "Altın Çağ" denir. Altın Çağ'ın son kralı -ne kadar zaman geçmişse artık adı unutulmuş- Norangya tarihinin en iyi lideri olarak geçer. Lakin onun çocukları arasında taht kavgası yaşanmış ve ülke doğuda Nahyeria Krallığı, batıda Duhong Krallığı olarak ikiye ayrılmış.


Bundan bayağı sonra -asıl hikayemizden yaklaşık beş yıl önce- Duhong Krallığı'nda General Yun yaşardı. Ordunun generali olmasına rağmen nazik ve merhametli bir insandı, gerekmediği sürece savaşın bir cinayet olduğuna inanırdı. Ayrıca halkı tarafından da çok sevilirdi. Minha adında güzeller güzeli bir eşi ve Yui adında bizzat kendisi eğittiği savaşçı ruhlu bir kızı vardı.


İşte bu General Yun beş yıl önce bir cinayete kurban gitti. Duhong Krallığı bu cinayetin sorumlusunun Nahyeria Krallığı olduğunu düşünerek Nahyeria'ya savaş ilan etti.


Bu savaş sanırım Norangya tarihinin en kanlı savaşıydı. İki taraf da çok fazla kayıp vermişti. Resmi olarak savaşı Nahyeria Krallığı kazanmış olsa da nüfusu yarıya düşmüştü.
20 Eylül 2023 19:54 1 Rapor Yerleştirmek Hikayeyi takip edin
2
Sonraki bölümü okuyun Cennet Gibi Memleketin Rezil İnsanları

Yorum yap

İleti!
Ready? All Light! Ready? All Light!
Hikaye hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Her yorum size kredi kazandırır✨
September 20, 2023, 19:55
~

Okumaktan zevk alıyor musun?

Hey! Hala var 1 bu hikayede kalan bölümler.
Okumaya devam etmek için lütfen kaydolun veya giriş yapın. Bedava!

Norangya
Norangya

Norangya topraklarından akan nehirlerin, esen rüzgarların, oranın insan ve diğerlerinin hikayeleri… Not: Evren inşaatı bitirilmemiştir Hakkında daha fazlasını okuyun Norangya.