tamemfn Tamirat Tesfaye

ከሕወሓት በላይ የትግራይ ህዝብ ጠላት አለ?🙄 👉የትግራይን ህዝብ በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ከአማራ፣ ከአፋር፣ ከኤርትራ እና ከጅቡቲ ወገኖቹ ጋር አጋጭቶ በዙሪያው ያሉትን ሁሉ ለያየ።🙄 👉በሥሙ ከደደቢት በረሃ ጀምሮ ስነግድና ስዘርፍ ቆይቶ አሁንም በልጆቹ ይዋጋል። ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንኳን ማጠጣት ሳይችል የትግራይ እናቶች ልጆቻቸውን ለጦርነት እንድሰጡ ያስገድዳል።🙄 👉በዚህ ጦርነት እንኳን ከመንግስት እና ከተለያዩ ረጂ ድርጅቶች የሚላከውን የሰብዓዊ እርዳታ በስርዓት እንዳይደርስለት መንገድ በመዝጋት፣ በመከልከል፣ ለራሳቸው በማዋል፣ ለፕሮፓጋንዳ ያውላሉ።🙄 👉መንግስት ለህዝቡ አስቦ የተናጠል ተኩስ አቁም ሲያደርግ አሻፈረኝ እዋጋለሁ በማለት ወረራ አደረገ። ህዝቡ እንዳያርስ፣ እንዳይጠይቅ፣ እንዳያሰላስል ሌላ እንቅፋት ሆነ።🙄 👉በከፊተኛ ወጪ የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን አወደመ፣ ከጥቅም ውጪ አደረገ። መብራት፣ ስልክ፣ መንገድ ወደመ።🙄 ጁንታዎቹስ ለረጅም ዘመን የዘሩትን ክፋት እያጨዱ ነው። ህዝቡ ምን ቤት ነው የሚንገላታው?😭 ለምን አያዝኑም?😭 እናም ለትግራይ ህዝብ ጠላት አረመኔው #ሕወሓት ነው። የዘር ጭፍጨፋ እያደረገ ያለው ራሱ ጁንታው ነው። እነዚህ የአጋንንት ክፍልፋዮች ከኢትዮጵያ ለአንደና ለመጨረሻ ካልጸዱ ሰላም የለንም። #I_am_cyber_army_of_Ethiopia. #TPLF_is_a_terrorist_group. #disarm_tplf dailytamirat.wordpress.com http://twitter.com/@tamiratjinka


Kurgu Olmayanlar Sadece 18 yaş üstü için. © Illegal

#]
Kısa Hikaye
0
1.3k GÖRÜNTÜLEME
Tamamlandı
okuma zamanı
AA Paylaş

ሕወሓት ጠላታችን ነው

ከሕወሓት በላይ የትግራይ ህዝብ ጠላት አለ?🙄

የትግራይን ህዝብ በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ከአማራ፣ ከአፋር፣ ከኤርትራ እና ከጅቡቲ ወገኖቹ ጋር አጋጭቶ በዙሪያው ያሉትን ሁሉ ለያየ።🙄

በሥሙ ከደደቢት በረሃ ጀምሮ ስነግድና ስዘርፍ ቆይቶ አሁንም በልጆቹ ይዋጋል። ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንኳን ማጠጣት ሳይችል የትግራይ እናቶች ልጆቻቸውን ለጦርነት እንድሰጡ ያስገድዳል።🙄

በዚህ ጦርነት እንኳን ከመንግስት እና ከተለያዩ ረጂ ድርጅቶች የሚላከውን የሰብዓዊ እርዳታ በስርዓት እንዳይደርስለት መንገድ በመዝጋት፣ በመከልከል፣ ለራሳቸው በማዋል፣ ለፕሮፓጋንዳ ያውላሉ።🙄

መንግስት ለህዝቡ አስቦ የተናጠል ተኩስ አቁም ሲያደርግ አሻፈረኝ እዋጋለሁ በማለት ወረራ አደረገ። ህዝቡ እንዳያርስ፣ እንዳይጠይቅ፣ እንዳያሰላስል ሌላ እንቅፋት ሆነ።🙄

በከፊተኛ ወጪ የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን አወደመ፣ ከጥቅም ውጪ አደረገ። መብራት፣ ስልክ፣ መንገድ ወደመ።🙄

ጁንታዎቹስ ለረጅም ዘመን የዘሩትን ክፋት እያጨዱ ነው። ህዝቡ ምን ቤት ነው የሚንገላታው?😭 ለምን አያዝኑም?😭

እናም ለትግራይ ህዝብ ጠላት አረመኔው #ሕወሓት ነው። የዘር ጭፍጨፋ እያደረገ ያለው ራሱ ጁንታው ነው። እነዚህ የአጋንንት ክፍልፋዮች ከኢትዮጵያ ለአንደና ለመጨረሻ ካልጸዱ ሰላም አይኖርም።

I am cyber armyof Ethiopia.
TPLF is_a_terrorist_group.

dailytamirat.wordpress.com
http://twitter.com/@tamiratjinka

27 Ağustos 2021 20:20:48 0 Rapor Yerleştirmek Hikayeyi takip edin
0
Son

Yazarla tanışın

Tamirat Tesfaye I am Tamirat Tesfaye. I appreciate people who wrote a story

Yorum yap

İleti!
Henüz yorum yok. Bir şeyler söyleyen ilk kişi ol!
~