Countdown to The Authors' Cup 2020. Sign up now for chance to win prizes!. Читать далее.

Elizabeth (Sabela)

Не проверенная история Elizabeth vive na Inglaterra vitoriana a finais do século XIX, ás veces é seducida polas súas paixóns máis baixas e é unha recén chegada ao mundo da noite e do sangue, cun apetito voraz é poderosa e tamén unha alumna aventaxada. A pesar dos seus amigos tentando preparala para a súa vida presente e futura, é incapaz de perdoar o seu pasado. Esta ...
2 ГЛАВЫ 48 просмотры 1 В процессе