AA Compartilhar

Những công việc kế toán cần làm vào cuối kỳ

Đóng sổ kế toán là một động tác quá quen thuộc mà ai làm kế toán cũng phải thực hiện hàng tháng, quý và cuối năm. Tuy nhiên nếu không làm đúng theo quy trình hoặc không có các bước kiểm tra thì chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót. Dưới đây sẽ là một số vấn đề cần được kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế để tránh những điều chỉnh sau khi kiểm toán và thanh tra thuế sau này:

Tiền mặt tại quỹ

Kiểm tra tất cả nguồn tiền và tránh trường hợp bị âm.

Tiền ngân hàng

Lấy đầy đủ các tài khoản ngân hàng và kiểm tra số dư tài khoản ngày 31/12 hàng năm trùng khớp với số số dư trên tài khoản 112.

Kế toán phải lưu ý xem số dư tiền mặt lớn không? Để xác định tính hợp lý đối với chi phí lãi vay. Nếu số dư tiền mặt lớn mà có phát sinh lãi thì lãi vay có khả năng bị loại trừ chi phí lãi vay.

Đối chiếu và xác nhận số dư ngân hàng: Nguyên tắc phải khớp. Hình thức đối chiếu có thể gửi bằng thư xác nhận hoặc có thể đối chiếu qua sổ phụ ngân hàng.

Thuế giá trị gia tăng GTGT được khấu trừ

Kiểm tra xem số dư ở chỉ tiêu 43 (Số Thuế được chuyển sang kỳ sau) trên tờ khai thuế giá trị gia tăng so với số dư ở TK 1331 như thế nào. Nếu như hóa đơn tháng/quý nào khai theo tháng/ quý đó thì kết quả nó bằng nhau. Ngược lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý ->số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc sẽ nhỏ hơn số dư ở chỉ tiêu số 43.

=> Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CẦN PHẢI LÀM TẠI DOANH NGHIỆP

Công nợ phải thu và phải trả

Đối chiếu với công nợ: Nếu công nợ xuất hiện sự chênh lệch thì cần tìm ra nguyên nhân gây ra chênh lệch: Do người mua hay người bán hạch toán thiếu. Cái này vô cùng quan trọng bởi vì nếu các bạn hạch toán không kịp thời có thể xảy ra rủi ro về thuế.

Xác định công nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định pháp luật.

Tiền tạm ứng

Kiểm tra và đối chiếu để hoàn ứng nếu như phát sinh tạm ứng mà chưa hoàn ứng.

Hàng tồn kho

Kiểm tra hàng nhập đã đầy đủ chưa? Xuất hàng đã tính bao gồm giá xuất kho chưa?

=> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói Bảo Tín

Không để hàng tồn kho xuất quá số lượng hiện có.

Đối chiếu hàng hóa tồn kho với khách hàng.

Đối với các công ty có hoạt động xây dựng, xây lắp theo công trình. Số dư Tk 154 chi tiết phải khớp với sổ chi tiết của giá thành (Đối với từng công trình cụ thể).

Xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị,...nhằm trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Phân bố các chi phí trả trước

Kiểm tra sổ chi tiết phân bổ 242 so với số dư tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh.

Loại chi phí nào hợp lý- chi phí nào không hợp lý.

Tài sản cố định

Hồ sơ về tài sản cố định đã đầy đủ gồm có : Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu.

Đã khấu hao đủ chưa

Đối chiếu sổ chi tiết khấu hao với số dư của TK 214 trên Bảng CDPS.

Chi phí khấu hao nào được cho là hợp lý - chi phí nào chưa hợp lý.

Thực hiện các công tác kiểm kê tài sản và xử lý chênh lệch (Nếu có)

Thuế phải nộp

=> Xem thêm: HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM GỒM NHỮNG GÌ?

Đối chiếu tình hình phải nộp thuế trong kỳ với cơ quan thuế.

Thuế môn bài đã được hạch toán chi phí và có biên lai đóng tiền hay chưa.

Thuế Giá trị gia tăng - Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và hạch toán để xem đã đủ và đúng hay chưa.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp - Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và hạch toán để xem đủ và đúng hay chưa.

Các loại thuế khác nếu có cần phải được thu thập đầy đủ biên lai nộp thuế để hạch toán.

Lương, BHXH,BHYT,BHTN, CPCĐ và thuế TNCN

Bảng lương đã hoàn thành chưa? So sánh tài khoản Có 334 với Báo cáo quyết toán thuế TNCN và hai số này phải khớp nhau.

Khi phát sinh bảo hiểm, số liệu đã được đối chiếu và đối chiếu với cơ quan bảo hiểm.

Chi phí tiền lương thể hiện một yếu tố chi phí rất lớn trong các công ty, đặc biệt là các công ty sản xuất và xây dựng, vì vậy cần phải hoàn thành đầy đủ thuế TNCN.

Đăng ký mã số thuế cá nhân cho những đối tượng chưa đăng ký, hồ sơ người phụ thuộc (nếu có) để quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Các khoản tiền vay, mượn:

Rà soát lại các khoản tiền vay mượn bao gồm cả vay mượn nội bộ.

Doanh thu:

Các doanh thu chịu Thuế thu nhập cá nhân:

Doanh thu bán hàng

Doanh thu tài chính

Doanh thu khác

Phần đánh giá chênh lệch tỷ giá từng lần thanh toán phải có hồ sơ theo dõi, đối chiếu và hạch toán vào 515 nếu như phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá từng lần thanh toán.

Riêng đối với các hoạt động chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối kỳ thì Chênh lệch lãi không phải là Doanh thu chịu thuế TNCN

Giá vốn

Đối với hoạt động thương mại: Căn cứ tính giá thành là sổ xuất nhập chi tiết hàng hoá, kiểm tra số liệu và công thức trong hồ sơ đã đầy đủ chưa.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu: Căn cứ tính giá thành là tập tin theo dõi giá vốn hàng nhập khẩu và là cơ sở để kiểm soát và phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện.

Đối với hoạt động sản xuất thì cơ sở để tính giá vốn là định mức của việc sản xuất. Kiểm tra lại các nguyên vật liệu đầu vào so với định mức lúc này có bị âm hay không? Nếu có ta có thể linh động trong việc điều chỉnh định mức. Các chi phí sản xuất chung trong việc hình thành nên giá thành phải có hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.

Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa.

Kiểm tra tỷ lệ giá vốn/ Doanh thu đối với năm nay so với năm ngoái như thế nào. Nếu tăng/ giảm đột biến so với năm trước thì cần phải xem xét lại.

Chi phí bán hàng, chi phí Quản lý:

Các khoản chi phải có hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ chưa.

Đối với các khoản chi được kiểm soát: chiêu đãi, hội nghị, lễ kỷ niệm,... vượt quá 15% Tổng số chi phí được khấu trừ (không bao gồm chi phí bán hàng đối với công ty, doanh nghiệp thương mại). Trong trường hợp chưa đến mức loại trừ, mọi thứ được tính .Nếu nó vượt quá 15% tổng chi phí, nên lập bảng tính để theo dõi các khoản chi phí được trừ và dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Chi phí tài chính

Cần phải kiểm tra xem chi phí lãi vay trong chi phí tài chính chiếm bao nhiêu.

Nếu số tiền mặt dư quá nhiều và phát sinh thêm chi phí tài chính thì có thể chi phí này sẽ bị loại trong Quyết toán thuế.

Phần đánh giá chênh lệch tỷ giá từng lần thanh toán phải có file theo dõi, đối chiếu và hạch toán nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá từng lần thanh toán.

Khi đánh giá sự chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối kỳ, nếu phát sinh lỗ thì chi phí này sẽ bị loại trừ khi tính thuế Thu nhập cá nhân.

Kết chuyển

Bút toán kết chuyển đã được các phần mềm hỗ trợ. Tuy nhiên phải kiểm tra và rà soát lại. Sau khi phát hiện đối chiếu hoàn thành, đưa lên mã vạch ở HTHH.

Báo cáo tài chính năm gồm:

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Báo cáo quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp năm nếu có lãi.

Kết luận:

Trên đây là những công việc mà kế toán cần phải làm vào cuối kỳ. Nếu bạn còn có những thắc mắc gì thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn nhé.

9 de Maio de 2022 às 10:14 0 Denunciar Insira 0

Comente algo

Publique!
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a dizer alguma coisa!
~