Lady Purple 팔로우

Hello, I'm still the author named "roseandtulips31". Hope, you can visit my other works which have published under that name. Thank you so much. 😊 https://None. Legazpi, Philippines.
17 팔로워 수
17 팔로잉
6 팔로우한 스토리
92.2k 단어
가입됨 6월 12, 2022
Inko Captain 레벨 5

내 스토리

His Second Lover

인증되지 않은 스토리 Caroline Faith Quililan ang babaeng nagkagusto sa kanyang childhood best friend na si Tristan James de la Paz subalit nabigo siya rito. Hindi niya inaasahan na mayroon pala siyang kamukha nang makilala si Leander King Rojero at nailahad sa kanya tu…
15.5k 조회수 27 2 새로운 챕터 15일 마다

Ode To Life

인증되지 않은 스토리 This poetry have used different metaphors, symbols, and homonyms to emphasize the author's thoughts and feelings and to represent the author's style and imagination. If you want something to read on that can relate yours, this book is the right for …
5.7k 조회수 11 2 완결

Unanticipated Love (Tagalog)

인증되지 않은 스토리 Althaea Cassidy Muestra na nagpanggap bilang kanyang kakambal na si Athena Zerene Muestra sa boyfriend nitong si Wexford Greige Escorial. Malungkot at mahirap dahil nahihiwalay sa kanyang real boyfriend na si Troezen Rioja subalit kailangan niyang…
20.0k 조회수 2 6 완결

Filipino Short Stories

인증되지 않은 스토리 Ito ay binubuo ng mga kwento ayon sa imahinasyon ng manunulat. Maaaring patungkol sa love stories (romance), mystery (suspense, thriller) at slice of life. Kung nais mo makapagbasa gaya nito bilang pampalipas oras, pindutin lang ang libro at simulan…
2.8k 조회수 2 새로운 챕터 30일 마다

A Love That Started With Him

인증되지 않은 스토리 May isang babae na pangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo para matulungan pa ang kanyang kapatid. Siya si Mirabella Trinidad at isang Business Economics student. Matalino at masipag na babae si Mirabella kaya marami rin siyang manliligaw…
5.4k 조회수 1 새로운 챕터 15일 마다

The Lost Memories

Shaina Pauleen Castellejo lost all her memories when she had the accident but she is very grateful when someone save her life- Ralph Miguel de Leon and his family. She learned to live in a simple and those things that she could not do before. She …
3.1k 조회수 7 5 새로운 챕터 매주

내 마이크로픽션

아직 이 사용자의 마이크로픽션이 없습니다.

서비스 제공사항

이 사용자는 아직 서비스를 제공하지 않습니다.

최근 업데이트 메시지 및 공지사항

읽기 목록

최근 공개 활동

가입한 커뮤니티

내가 참여하고 있는 글쓰기 콘테스트

이 사용자는 아직 어떤 글쓰기 콘테스트에도 참여하고 있지 않습니다. 진행 중인 모든 글쓰기 콘테스트 확인.