J
Jasmina CORBIC


Kratka priča o prosjaku i sreći koji se mimoilaze na istom utabanom putu kojim prolaze.


Histoire courte Tout public.
Histoire courte
0
533 VUES
Terminé
temps de lecture
AA Partager

PROSJAK I SREĆA

Tako rano osjetih previše neistine u dalekim pogledima. Lice bez sjaja i spasa u mraku sablasno oči uspravi. Osvrnu se oko sebe, vidje pustoš svuda naokolo i prosjaka sa štapom preko ramena. To lice nije više imalo ime, svijet na tugu i radost dijelilo je. Da nije sretan dobro znao je, iako do sreće njegove dalek put bio je. Jedini odsjaj na njegovim borama bio je od ulične rasvjete dok se onako usamljeno šetkao dobro utabanom stazom.


Silueta ispunjena voljom za životom vukla se putem dok najednom ispred njega ne stade prosjak te mu postavi pitanje: "Da li bi volio da si ja?", na šta isušeno lice ne reče ništa. Pomisli kako ga neki ludak smara ni krivog ni dužnog te poželi da ga se riješi što prije.


"Ja ću ti rado reći sinko, da sreća nije ni tuga ni radost, kako ti svijet dijeliš. To je osjećaj da radimo pravu stvar u datome momentu. Tebi još nije jasno zašto ti ovo govorim, ali osjetiš da treba da stojiš tu i saslušaš me do kraja."


Starac skupi šake i pruži ih u ruke beživotne prilike ispred sebe te reče: "Hvala ti stranče. Hvala ti na osjećaju da vrijedim i da sam bitan." Kako je znao šta on misli i šta želi reći?


"Stranče moj jedini, svi smo bili gdje si ti sada i mislili kako nesretni smo, a zapravo nismo ni znali da prosjakom postat ćemo. Da najveću sreću spoznat ćemo. Hvala ti i ostaj spokojno."


- reče starac i nestade tiho i sneno.

16 Juillet 2022 08:27:26 0 Rapport Incorporer Suivre l’histoire
1
La fin

A propos de l’auteur

Commentez quelque chose

Publier!
Il n’y a aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis!
~