להציל את עיר Suivre l’auteur


Histoire non vérifiée
yaron-mashkauzan1665925496 Yaron Mashkauzan

שלום אני המספר של סיפור מאוד מעניין ומאוד שונה להציל את עיר. רוקי רוקי קום כבר אמר רועי. מה קרה מה קרה שאל רוקי מעייפות יש בעיה אני שומע פצצות ויש הרגשה שה מישהו מנסה לפוצץ את עיר אמר רועי . לא שמעת רועי שה יש עכשיו הרבה אנשים שלא סובלים את מדינה שלנו . אמר רוקי מה זאת אומרת שאל רועי זאת אומרת שאנשים שרוצים לכבוש את מדינה שלנו אמר רוקי מה את מדינת ראסטה אמר מפחד רועי. כן צריך להיות זהירים מאוד אמר רוקי טוב הלכתי אמר רועי מה זאת אומרת לאן שאל רוקי את רועי . להציל את עיר מה זאת אומרת המשך

  Oct 16, 2022, 13:14.
AA Partager

Commentez quelque chose

0 Commentaires
Publier!
Il n’y a aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis!

Plus de microfictions