The Waiting Game: How Long Does Botox Take to Work? I

Historia No Verificada It could indicate an underlying issue that requires attention, such as carpal tunnel syndrome, peripheral neuropathy, or other medical conditions.
1 capítulo 904 visitas Nuevo capítulo Todos los jueves
Historia tipo Blog

Our Untold Love

Historia No Verificada May batang babae at lalaki na gusto nila ang isat isa, ngunit isang araw, ang batang babae ay nagpaalam sa batang lalaki na kailangan nilang umalis, nangako sila sa isat isa na kahit anong mangyari ay hindi nilang kakalimutan ang isat isa. Ongoing.
2 CAPÍTULOS 1.2mil visitas Nuevo capítulo Cada 2 días

The Anatomy of pure love song

Historia No Verificada How do you look on someone you love and tell yourself it's time to walk away.
1 capítulo 1.8mil visitas Nuevo capítulo Todos los sábados