Hola

Nicht überprüfte Geschichte Gracias por leer. 😀
1 Kapitel 12 Abrufe 1 1 Abgeschlossene Geschichte
Blog-Story

FINDING TRUE LOVE

Nicht überprüfte Geschichte Ilan beses siyang nasaktan ng mga taong kanyang minahal at pinagkatiwalaan ng lubos at dahil doon sinukuan na niya ang paniniwalang may wagas na pag-ibig pa siyang matatagpuan. Subalit nagbago ang lahat nang may makilala siyang isang lalaki na hindi niya akalain na ito ang muling gagamot sa sugatan niyang puso. Isang lalaking nagpabago sa takbo n…
5 KAPITEL 1.8k Abrufe Abgeschlossene Geschichte