Escravos

Nicht überprüfte Geschichte Traducción ao galego de 'Esclavos', do mesmo autor, conta as vivencias de 3 homes que viven a escravitude dende tres puntos de vista diferentes, axinha o destinho úneos nas peores circunstancias, e descobren que, na escravitude e na guerra, non realmente tan diferentes.
2 KAPITEL 105 Abrufe 1 1 Neues Kapitel Alle 15 Tage